Tag Archives: Valg

En stemme til Arbeiderpartiet…

Før valget truet AP med å si at en stemme til Høyre var en stemme til Fremskrittspartiet. Nå kan Høyre slå kontra med at en stemme til FRP er en stemme til Arbeiderpartiet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Kort humor

Godt valg

Det er litt av hvert å gripe fatt i ved årets valg. Det skulle være det store Valget, der det norske folk samlet seg om de demokratiske verdier som ble angrepet den 22. juli, og viste for hele verden at slike hendelser ikke endrer altfor mye på valgdeltakelsen. Den blir som før, og det er kanskje like greit.

Det ble også forsøkt en del eksperimenter ved årets valg. I min hjemkommune, Sandnes, ble det forsøkt med muligheten for å forhåndsstemme på internett. Man trengte bare bruke MinID, det samme påloggingssystemet som man bruker ved utfylling av selvangivelse, sjekking av skatten og forskjellige andre ting. Det førte til en økning i valgdeltakelsen på -0,9 prosent, eller det man like godt kunne kalle en nedgang. Valgdeltakelsen i Sandnes var mindre enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og mye mindre enn kommuner det er unaturlig å sammenligne med. Vår kommune trakk ned snittet for valgdeltakelsen i Rogaland. Og på grunn av en datafeil – slik gir alltid godt inntrykk når det er snakk om viktige ting som stemmegiving og skatteberegning – ble også tellingen av stemmene forsinket. Nabokommunen Gjesdal som bare tillot stemming på gamlemåten, hadde både større valgdeltakelse og fikk tellingen raskere ferdig. Sandnes utmerket seg vel ved å være eneste kommune i Rogaland som ikke hadde tall å presentere  til morgenavisene dagen etter.

I Stavanger ble det forsøkt et eksperiment med å la 16 årige stemme. Det er klart, det fører kanskje til mer politisk engasjerte 16 åringer. Det er ikke gitt apriori at dette er positivt. Lokalavisen Stavanger Aftenblad hadde vært på besøk i en av Stavanger-skolene og hørt hva 16-åringene tenker om politikk, og hva de synes om de forskjellige partiene. Her likte jeg spesielt godt han som var i tvil om han skulle stemme SV eller FRP. Det første partiet ønsket ingen lekser i skolen, det andre ingen nynorsk. Det er kanskje like greit å heller heve stemmerettsalderen til 20.

Fra resultatetene i valgene er det verdt å merke seg et ganske sprettent FRP i Rogaland. Både i Stavanger og Sandnes har de hoppet uten å sneie borti noen av partiene i mellom like bort til Arbeiderpartiet. Sandnes har lenge – for ikke å si alltid, hvem kan vel la være å huske Roald Bergsaker, og fantes det noen før ham? – vært styrt av Høyre. Etter et brakvalg skulle man gjerne tro at det skulle fortsette slik. Men det var altså før FRP fant frem til Arbeiderpartiet, og heller ønsket ordfører Stanley Wirak (flott navn) derfra, mot at FRP fikk varaordføreren, Pål Morten Borgli. Heldigvis har alle politikere vært samstemt på forhånd i at det er sak og ikke posisjoner som var viktig, ellers kunne man jo begynne å lure nå.

Eller hva, Mr. Snurre Supersprett personlig, Tore B. Kallevig, FRPs nye ordførerkandidat, som før valget forsikret at han skulle finlese alle forskrifter for å ha muilghet til å si ja til forespørsler, og la Stavanger bli en ja-kommune. Han har tydelig fulgt sine ord opp med handling, for han sa øyeblikkelig ja til en forespørsel fra AP, SV og Rødt om heller å samarbeide med dem, enn den borgerlige koalisjonen de som stemte på FRP kanskje hadde forventet partiet deres skulle havne.

Sandnes og Stavanger har imponert i etter valget å sette velgernes ønsker til side, for heller å la politikerne bli enige seg i mellom inne på kontorene sine. Kaken tar imidlertid Sand kommune i Ryfylke. Der satt på forhånd AP med makten, og de gjorde et brakvalg og gikk frem hele 16 prosentpoeng, ganske sannsynlig som svar fra velgerne om hva de mener om Ryfast. De andre partiene så imidlertid sitt snitt til å plassere både AP og velgerne deres trygt på sidelinjen. Med en stemmes overvekt er AP ute i kulden, og må pent finne seg i at en storkoalisjon av resten av partiene gjør opp seg i mellom hvordan tingene skal være.

Det er med andre ord ganske som det pleier.  Kanskje tar Snurre Supersprett, T. B. Kallevig 17-åringen litt for mye på ordet, og vil samarbeide med SV for å fjerne både lekser og nynorsk fra videregående. Det er jo ikke så farlig om man går litt på kryss og tvers i ideologiene, folk følger ikke så nøye med allikevel. Og før man får mulighet til å stemme direkte på Facebook, eller SMS eller noe så enkelt at man verken trenger papir, eller kode eller hode, så vil neppe valgdeltakelsen bli så mye høyere enn at valgkommentatorene fortsatt må diskutere hvorfor den er så lav.

Jeg gleder meg til 2013.

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Meninger

God valgdeltakelse på Facebook

Det var rekordstor oppslutning på facebook-gruppen som ville reagere på terroranslaget 22. juli ved å delta i valget. Valgdeltakelsen ble imidlertid nokså som før. Det ser ut som mange har ment at å slutte opp om en gruppe som mener valgdeltakelse er viktig er valgdeltakelse god nok.

Legg igjen en kommentar

Filed under Kort humor